Advertisement

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2022 yılı bütçesinin 167,8 milyar euro olmasını, ilave olarak üye ülkelere kurtarma programı çerçevesinde 143,5 milyar euro hibe dağıtılmasını teklif etti.

AB Komisyonu, 2022 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı.

Taslağa göre, AB'nin 2022 yılı bütçesi 167,8 milyar euro olacak.

Söz konusu bütçeye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı 143,5 milyar euro ilave katkı sağlayacak.

AB Komisyonu, bu kaynağı üye ülkelere hibe olarak dağıtacak.

Bütçeden, Ortak Tarım Politikası'na (CAP) 53 milyar euro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 36,5 milyar euro, uluslararası iş birliği, kalkınma ve insani yardıma 14,8 milyar euro, araştırma ve geliştirme programlarına 13,1 milyar euro, stratejik yatırımlara 5,5, milyar euro, sosyal uyum ve eğitim programlarına 4,7 milyar euro, uzay araştırmalarına 2,1 milyar euro, çevreci dönüşüm programına 1,9 milyar euro, sınır güvenliğine 1,9 milyar euro, aday ülkeleri desteklemeye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı'na (IPA III) 1,9 milyar euro, göçle ilgili harcamalara 1,3 milyar euro, savunma ve güvenliğe 1,2 milyar euro, Ortak Pazar'a ilişkin programlara 905 milyon euro ve sağlık programlarına da 789 milyon euro kaynak tahsis edilecek.

AB bütçesi, ekonomik toparlanma ve istihdam sağlamaya yönelik önemli yatırımlara katkı sağlayacak.

Bütçe, çevre hedefleri ile uyumlu ve dijital dönüşüme yardımcı olacak projelere öncelik verecek.

Açıklanan bütçe taslağı, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.