Advertisement

AB Komisyonu, 2023 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı.

Taslağa göre, AB'nin 2023 yılı bütçesi 185,6 milyar euro olacak.

Söz konusu bütçeye ilave olarak, AB Komisyonu üye ülkelere Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı kapsamında 113,9 milyar euro hibe verecek.

Bütçeden, Ortak Tarım Politikası'na (CAP) 53,6 milyar euro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 46,1 milyar euro, uluslararası iş birliği ve ortaklara 14,3 milyar euro, araştırma ve geliştirme programlarına 13,6 milyar euro, stratejik yatırımlara 4,8, milyar euro, sosyal uyum ve eğitim programlarına 4,8 milyar euro, çevreci dönüşüm programına 2,3 milyar euro, uzay için 2,2 milyar euro, sınır güvenliğine 2,1 milyar euro, göçle ilgili harcamalara 1,6 milyar euro, savunmaya 1,2 milyar euro, aday ülkeleri desteklemeye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı'na (IPA III) da 2,5 milyar euro kaynak tahsis edilecek.

Ekonomik toparlanma ve istihdam sağlamaya yönelik önemli yatırımları destekleyecek AB bütçesi, çevre hedefleri ile uyumlu ve dijital dönüşüme yardımcı olacak projelere öncelik verecek.

Açıklanan bütçe taslağı, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.