Advertisement

Avrupa Birliği (AB) liderleri ekonomik canlandırma paketi üzerinde anlaşmaya vardı. AB ülkeleri anlaşmayla birlikte milyarlarca dolar borca girecek ve harcama yapacak. İleriki yıllardaysa bu harcamaları yeni vergiler uygulayarak telafi edecek.

Anlaşmanın kilit noktalarından bir tanesi AB politika yapımında yeni bir yöntem kullanılması olacak. Avrupa Komisyonu piyasalardan borçlanıp nakdin büyük bir kısmını en çok ihtiyacı olan ülkelere hibe olarak dağıtacak.

Komisyon sahip olduğu ‘AAA’ kredi notuyla 750 milyar euro’yu çok ucuz bir şekilde borçalanarak temin edebilecek. Bu paranın 390 milyar euro’su hibe olarak, 360 milyar euro’su ise kredi olarak dağıtılacak.

Verilen bu hibeler birliğin yeni bir nakit kaynağı yaratarak ve vergiler yaratarak borçlarını 2058’e kadar ödemesini gerektiriyor. Bu kapsamda Almanya, İsveç ve Hollanda AB bütçesine yükledikleri KDV indirimlerini kaybedecek.

AB ülkeleri geri dönüştürülemeyen plastik ürünlere yeni vergiler koyarak AB hazinesine katkı yapmayı da planlıyor.

2023’ten itibaren AB dışındaki yüksek karbon salınımına sahip ülkelerden ithal edilecek ürünlereyse vergi uygulanmaya başlanacak.

Yeni vergiler 750 milyar euro borcun ödenmesinde yardımcı olacak fakat bu borç AB’nin gelecekteki 38 yılını da şekillendirecek.

İstihdam yaratma, ekonomik ve sosyal dayanıklılığı artırmak için planlarını hazırlayan ve sunan ülkelere hibeler verilecek. Komisyonun tavsiyesine göre, sunulan bu planlar daha ‘yeşil’ ve dijital dönüşüme önceleyen bir yapıya sahip olmalı.

Hibelerin verilmesi için AB hükümetlerindeki oylamalarda nitelikli çoğunluk aranacak. Eğer herhangi bir AB lideri hibe verilen ülkenin şartları yerine getirmediğinden şüphe duyarsa, AB liderlerini üç ay içinde tartışmak için yeniden toplayabilir.

Bunun yanında dağıtılan para ile Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde hukukun üstünlüğünün korunmasına da öncelik verilmesi sağlanacak.

Toparlanma planına desteklerinin garanti altına alınması için AB bütçesine net katkı sağlayan Hollanda, İsveç, Avusturya, Danimarka ve Almanya gibi ülkeler, gelecekteki bütçe katkılarında indirime sahip olacak ve daha az katkı sağlayacak.