Advertisement

Avrupa Birliği (AB) menşeli bazı tarım ürünleri ve bebek maması ithalatında tarife kontenjanları belirlendi.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğ düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile AB arasındaki "Ortaklık Konseyi Kararları" uyarınca yürürlükte olan tarife kontenjanlarının dağıtım usul ve esaslarına ilişkin tebliğlerde değişikliğe gidildi.

Buna göre, bazı canlı bitkiler, hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar ile bebek maması için mevcut tarife kontenjanlarının kullanımında bir defada talep edilecek azami miktarlar düzenlendi.