Advertisement

Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl Birlik üyesi olmayan ülkelerle yapılan toplam ticarette (ithalat ve ihracat) yüzde 45'le en fazla kullanılan para birimi olan dolar, yüzde 41 orana sahip euroya kıyasla daha fazla kullanıldı.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi'nin raporundan derlediği verilere göre, 28 üyeden oluşan AB, geçen yıl Birlik üyesi olmayan ülkelere yaptığı ihracatın yüzde 48’ini euro, yüzde 33’ünü de dolar üzerinden gerçekleştirdi.

Söz konusu ülkelerden yapılan ithalatta ise tam tersi bir tablo görüldü. Bu ülkelerden ithalatın yüzde 56’sı dolar, yüzde 35’i de euro üzerinden fatura edildi.

AB'de geçen yıl üçüncü ülkelerle yapılan toplam ticarete (ithalat ve ihracat) bakıldığında dolar yüzde 45'le, yüzde 41 orana sahip euroya kıyasla daha fazla kullanıldı. Böylece, 2018'de AB'nin birlik ülkesi olmayan ülkelerle ticaretinde en çok kullandığı para birimi dolar, avroya göre yüzde 4 daha fazla tercih edildi.

Ayrıca 2018'de ihracatta euronun payı 2010 yılına kıyasla yüzde 4,5 gerilerken, doların payı yüzde 3,2 artış gösterdi. İthalatta ise avro 2010 yılına kıyasla yüzde 2,2 daha az, dolar da yüzde 1,2 oranında daha fazla kullanıldı.

- İthalatta euroyu en fazla Slovenya kullandı

Slovenya'da ithalatın neredeyse üçte ikisi, yani yüzde 66'sı ,euro üzerinden fatura edildi. Bu oran Avusturya'da yüzde 62, Slovakya'da 61, Letonya'da 54, Hırvatistan'da 53 seviyesinde gerçekleşti. Avronun ithalattaki payı yalnızca bu ülkelerde yüzde 50'nin üzerinde oldu. Almanya'da ise üçüncü ülkelere ithalatta avronun payı yüzde 47 seviyesinde gerçekleşti. 

Diğer yandan, Birleşik Krallık'ın toplam mal ithalatında euronun payı ise yüzde 5 olurken, İsveç'in yüzde 13 ve Yunanistan ile Danimarka'nın da yüzde 23 olarak kayıtlara geçti. 

Genel olarak bakıldığında, AB dışından ithal edilen malların yarısından fazlası 28 üyeden oluşan AB'nin 19 ülkesinde dolar üzerinden fatura edildi.

- İhracatta euroyu en az Birleşik Krallık kullandı

İhracatta euro kullanımında en fazla pay yüzde 80'le Slovenya ve Slovakya'da belirlendi. Bu oran diğer 16 birlik üyesi ülkede ise yüzde 50 ile yüzde 80 aralığında gerçekleşti.

AB dışındaki ülkelere ihracatında euroyu en az tercih eden ülke ise yüzde 4'le Birleşik Krallık oldu. Ardından, yüzde 14'le İrlanda, yüzde 20 ile İsveç ve yüzde 23'le de Danimarka sıralandı.