Advertisement
HABERLER ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanı olan Finlandiya, birliğin gelecekteki bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) hakkında hazırladığı 51 sayfalık taslak metni yayımladı.

Buna göre, AB'nin 2021-2027 yıllarına ilişkin bütçesi üye ülkelerin GSMH'sinin yüzde 1,07'si seviyesinde olacak. Böylece AB bütçesinin toplam boyutu 1 trilyon 87 milyar euro seviyesinde gerçekleşecek.

Bütçede, "Tek Pazar, İnovasyon ve Dijital", "Uyum ve Değerler", "Doğal Kaynaklar ve Çevre", "Göç ve Sınır Yönetimi", "Güvenlik ve Savunma", "Komşuluk ve Dünya" ve "Avrupa Kamu idaresi" ana başlıkları yer alacak.

"Pazar, İnovasyon ve Dijital" alanlarına toplam 151,8 milyar euro kaynak aktarılacak. Bu alanda, Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör'e (ITER) 5 milyar euro, uzay programlarına 12,7 milyar euro, Horizon Avrupa araştırma programına 84 milyar euro, ulaştırma projelerine 21,3 milyar euro, enerji projelerine 5,2 milyar euro ve dijital projelere 1,8 milyar euro kaynak sağlanacak.

"Uyum ve Değerler" başlığı altındaki programlara toplam 374,1 milyar euro bütçe aktarılacak. Bölgesel uyum programları kapsamında 194,6 milyar euro az gelişmiş bölgelere, 43,2 milyar euro da geçiş bölgelerine verilecek.

"Doğal Kaynaklar ve Çevre" alanında 346,6 milyar euro kaynak tahsis edilecek. Söz konusu başlık altındaki tarımsal desteklemelere 254,2 milyar euro, kırsal kalkınmayı desteklemeye 80 milyar euro aktarılacak.

"Göç ve Sınır Yönetimi" alanındaki programlara toplam 23,4 milyar euro, "Güvenlik ve Savunma" için de 14,7 milyar euro kaynak sağlanacak.

"Komşuluk ve Dünya" alanına toplam 103,2 milyar euro aktarılacak. Bu başlık altında AB'nin dış ilişkileri için 75,5 milyar euro tahsis edilecek. Toplam 9 milyar avroluk bir kaynak ise öngörülemeyen ve acil durumlar için tutulacak. Katılım Önceli Mali Yardım Programı'na ise toplam 11,4 milyar euro kaynak verilecek.

"Avrupa Kamu İdaresi" için toplam 73,6 milyar euro aktarılacak. Bu kaynak AB kurumları, Avrupa okulları ve AB çalışanlarının emeklilikleri için kullanılacak.

Bütçe müzakereleri

Uzun vadeli AB bütçesi, üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları, bütçenin tarım ve uyum politikaları başta olmak üzere hangi alanlara odaklanacağı tartışmalarına sahne oluyor.

Açıklanan taslak bütçedeki rakamlar, müzakerelerin ne yönde ilerleyeceği konusunda öncü rol oynuyor.

Özellikle Almanya ve Hollanda gibi ülkeler gelecekteki bütçenin araştırma programları ve göç gibi başlıklara, Fransa tarımsal desteklemelere, AB'nin güney ve doğu ülkeleri ise bölgesel kalkınmaya odaklanması yönünde görüş bildiriyor.

İngiltere'nin ayrılmasıyla AB üyesi ülke sayısının 27'ye gerileyecek olması ve bütçede söz konusu mali eksilmenin ne şekilde telafi edileceği de tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.

Gelecekteki bütçe

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve, kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda dağılımını amaçlıyor.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve müzakerelerinin 2020 yılında tamamlanması gerekiyor.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirleniyor.

Yaklaşık 1 trilyon euroluk AB'nin mevcut mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından aktarılan kaynaklardan sağlanıyor.

AB bütçesinin denetimini merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.