Advertisement

ADP Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Ağustos ayında şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı 374 bin olurken Temmuz ayındaki rakamda 330 binden 326 bine revize edildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi ise Ağustos ayında 625 binlik bir istihdam artışı yaşanacağı yönündeydi.

Beklenenden zayıf gelen istihdam rakamlarıyla beraber şirketlerin başvuru yapanları çekmede hala zorlandığı görülüyor. Delta varyantının yeniden yükselişe geçmesinin de hizmet sektöründeki istihdamı ciddi derecede etkileyebileceği düşünülüyor.