Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun Perşembe günü yayınladığı rakamlara göre, gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk üç ayında yıllık bazda yüzde 1,3 artış göstererek önceki yüzde 1,6'lık tahminin altında kaldı.

Öte yandan, ekonominin ana büyüme motoru olan kişisel harcamalar önceki tahmin olan yüzde 2,5'e kıyasla yüzde 2,0 arttı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahminine göre GSYİH’nin yüzde 1,3 büyümesi ve tüketici harcamalarının ise yüzde 2,2 artması bekleniyordu.

Enflasyon cephesinde, Fed'in tercih ettiği ölçü olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artış göstererek ilk tahminin biraz altında kaldı. Gıda ve enerji hariç çekirdek PCE göstergesi önceki tahmindeki yüzde 3,7'ye kıyasla yüzde 3,6 arttı.

ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, konut ve konut dışı sabit yatırımlar ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde özel stok yatırımlarında ise azalma gerçekleşti. İthalat da artış gösterdi. İlk çeyreğe ilişkin GSYH'deki revizyonda, tüketici harcamaları, özel stok yatırımları ve federal hükümet harcamalarındaki aşağı yönlü revizyon ile ithalattaki yukarı yönlü revizyon belirleyici oldu.