Advertisement

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Adana'da Sarıçam-Çiçekli-Aflak-Çaylı Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlar elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.