Advertisement

Akenerji Genel Müdürü Serhan Gencer Bloomberg HT'deki Piyasa Hattı programında Güzem Yılmaz Ertem'in sorularını cevapladı. 

2019 yılında enerji sektöründe yaşananlarının konuşulduğu programda, Gencer iyi bir yıl geçirdiklerini ve Akenerji'nin 854 milyon dolarlık kredisini nasıl yapılandırdıklarını anlattı. 

Gencer'in konuşmasında öne çıkan detaylar ise şöyle;

“2019 yılı sulak bir yıl oldu”

“2019 yılına damga vuran şey oldukça sulak bir olmasıdır.  Özellikle ülkemizde yenilenebilir portföyünün, hidroelektrik kaynaklarının yüklü miktarda olması, bu santralden üretilen elektriğin yüksek mertebede olması ve rüzgâr ile güneş santrallerinin de etkisini görmemiz ile ülkemiz yaklaşık yüzde 50’sini yenilenebilir kaynaktan sağlamış oldu. İthal girdili kaynaklar kapasite kullanım oranlarını bu sene aşağıya itmiş oldu.  Doğalgaz santralleri yüzde 25 mertebesinde bir üretim yaptı.  Yerli ve ithal kömür santralleri de yüzde 25 üretim yaptı”

“Bu sene yüklü miktarda doğalgaz ve elektriğe zamlar gördük. Bu 2018 Ağustos ayında yaşanan kur şokunun kâğıt üzerindeki yansımalarıydı.  BOTAŞ bugün 50 milyar metre küp doğalgazın 40 milyar metre küpünü, kalan 10 metreküp de dâhil dolar bazında ithal edilen bir emtia. Kur şokunda Brent petrol maliyeti artmasa da buradaki TL bazında satılan bir emtia üzerinde baskı yaratıyor.  Ülkemizde de son serbest piyasa elektrik fiyatını da doğalgaz santrallerinin belirlediğini de düşünecek olursak,  bu alandaki artış elektriğe de yansıyor”

“2019 yılı iyi geçti”

2019 yılının Akenerji için çok iyi geçtiğini söyleyen Gencer,  “Sulak bir yıl oldu hidroelektrik santrallerimizin faydasını gördük, kurak bir yıl olabilirdi o zamanlarda doğalgaz santrallerimizin faydasını görüceğiz. Bu yıl operasyonel gelirler de Akenerji kurulduğundan beri yüksek seyredecek.  Kar artışımızda mutlaka çift hanelerde olur. Enerji sektöründeki her şirket gibi cirodan ziyade daha fazla kar etmeye odaklandı” dedi.

Gencer, “Bizim portföyümüzdeki yenilenebilir kaynaklar hala devletin teşvik mekanizmasında olan YEKDEM’e tabii. 7.3 sent minimum alım garantisinden enerjimizi satabiliyoruz.  Üretim miktarı çok arttığında 7.3 sent ile çarpıp TL’ye çevirdiğinizde ciromuzun içinde oldukça yüklü bir yer ediyor.  Yenilenebilir kaynaklardan gelen ciromuz yüzde 80 mertebelerindedir” diye ekledi.

"Portföyümüzün yarısını TL'ye çevirdik"

854 milyar dolarlık kredisinin yeniden yapılandırılması için ise Gencer, “2015 yılında 1.1 milyar dolarlık finansman paketi yapmıştık.  Yatırımlarımız 2014-2015 yılına kadar tamamlamıştık. Akenerji yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yaptı. Eski verimsiz santrallerini kapattı, tüm portföylerini yeniledi. 2015 yılında da biz Yapı Kredi bankasının özelinde tek bankada bütün parça parça yaptığımız finansman paketlerini birleştirdik.  O günkü öngörülerle bir finansman paketi yapıldı.  Fakat bu güne geldiğimiz noktada, Akenerji bu güne kadar 450 milyon dolar mertebesinde ana para, faiz ve işletme kredileri ödemesine rağmen borçluluğunu sürdürülebilir kılması için yeni bir öngörü geliştirmemiz gerekti.  1 buçuk yıldır üzerimizde çalıştığımız bir paket.  854 milyon dolarlık bir kredi paketini kalan borcumuzu 3 yıl vadeye yayabildik. Bunu yarısını da TL’ye çevirdik.  Yaklaşık 2020-2023 döneminde bu santrallerimizin de YEKDEM dönemi de bitmiş olacak.  Portföyümüzün yarısını da TL çevirdik ki kur riskini de kendi içinde finansmanımızın altında dengelemek istedik” diye belirtti.