Advertisement

Bloomberg HT yayınına katılan Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, alışveriş merkezleri hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliği değerlendirdi.

Öncel “Alışveriş merkezlerinde 14 milyon metrekare alışveriş yapılan bir alan olduğu tespiti var ve bu alanda faaliyet gösteren 95 bin civarında mağaza var. Bu mağazaların ortak alanlar için ödenen giderleri var. Birden fazla kat maliki olmaması sebebiyle genel kurul yapılamadığı için bu masrafların tespiti konusunda kiracıların söz hakkı olmuyordu. Çıkan yönetmelikle beraber bazı alışveriş merkezi gruplarının keyfi uygulamalarına son verildi." dedi.

Yapılan değişikliğin perakende sektörü adına bu çok önemli bir gelişme olduğunun altını çizen Öncel "Bizim kabaca hesabımıza göre bu 14 milyon metrekare alanda, bu keyfi uygulamaların yıllık bazda tutarı yaklaşık 3-3,5 milyar lira olarak gerçekleşiyordu. Bu önemli bir gider kalemiydi. Biz hiçbir zaman giderin çokluğunu azlığını tartışmadık. Bizim beklentimiz gider kalemlerinin şeffaf olması ve paylaşımının adil olması yönündeydi. Ticaret Bakanlığı tarafından çıkan bu yönetmeliğin herkesi memnun edecek nitelikte bir yönetmelik olduğunu düşünüyoruz; çünkü işini dürüst yapan hiçbir yatırımcı şeffaflığı bir problem olarak görmeyecekti.

Kiracıya detay verilmediği için tasarruf edilmeyen bazı projeler vardı. Onların da tasarrufa gitmesi ile birlikte bu yönetmeliğin yıllık bazda bakıldığında 3,5-4 milyar TL gibi bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.