Advertisement

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda yapılan değişiklikle kıymetli madenlere ilişkin düzenlemeye gidildi.

Dahilde işleme rejimi kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalatı serbest olacak. Ancak dahilde işleme rejimi kapsamında söz konusu ithalat yalnızca TCMB ve Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre ilgili kararın kıymetli madenler, taşlar ve eşyaları düzenleyen 7. maddesinde yer alan "Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali ve ihracı serbesttir" cümlesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkili olduğu ibaresi eklendi.

Bunun yanında aynı maddeye "Dahilde işleme rejimi kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbesttir" ifadesi dahil edildi. Yeni düzenlemede bakanlığın işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları düzenlemeye yetkili olduğu belirtildi.

Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin bakanlığa düzenleme yetkisi verildi.