Advertisement
HABERLER ABONE OL

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda kıymetli madenlerin ithalat, ihracatını ve yurtiçi satışını düzenleyen kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapan kararla, kıymetli madenler, taşlar ve eşyanın dış ticaret rejimi esasları dahilinde Türkiye'den ihracı veya ithalatı serbest olacak.

Yeni düzenlemeye göre, standart ve standart dışı işlenmiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca TCMB ve kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılabilecek. Bu aracı kuruluşlar ithal ettikleri bu kapsamdaki kıymetli madenleri 3 iş günü içinde Borsa İstanbul AŞ'ye teslim etmek zorunda olacaklar.

Standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ve işlenmiş kıymetli madenlerin dahilde işleme rejimi kapsamında, kıymetli taşlar ve eşyaların dış ticaret rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali serbest olacak.

Yurt içinde satışa düzenleme

Kararla kıymetli madenlerin yurt içinde satışına ilişkin düzenlemeler de yapıldı.

Buna göre, yurt içinde yalnızca Darphane Genel Müdürlüğü ve Hazine tarafından izin verilen rafineriler ile Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan rafineriler listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş standart işlenmemiş kıymetli madenlerin alım satımı yapılabilecek.

Hazine tarafından faaliyetine izin verilen rafineriler, kıymetli madenler aracı kuruluşları ve yetkili müesseseler ile yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin alımı satımı yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri haricindeki Türkiye'de yerleşik kişilere standart dışı işlenmiş kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak. Basılı kıymetli madenlerin alım satımında ise yurt içinde yalnızca Hazine tarafından faaliyet izni verilen rafineriler ve Darphane tarafından üretilmiş olma şartı aranacak.

Merkez Bankası ve kıymetli madenler aracı kuruluşları ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenlerin yurt içindeki ilk satım işlemlerini Borsa İstanbul'da yapacaklar.

Ziynet ve süs eşyası hariç olmak üzere borsada hangi tür kıymetli madenlerin işlem göreceği ve teşekkül ettirilecek piyasalar borsa tarafından belirlenecek.

Yolcu beraberindeki kıymetli eşyaya sınır

Yolcular kendilerine ait 15 bin doları aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirip yurt dışına çıkarabilecekler.

Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'den satın aldığının belgelenmesi şartına bağlı olacak.

Karara eklenen geçici maddeye göre, yurt içinde alımı satımı yapılamayan standart dışı işlenmemiş kıymetli Madenler ile basılı kıymetli madenler 31 Aralık'a kadar Darphane, kıymetli madenler aracı kuruluşları ve kuyum işletmeleri tarafından alınabilecek. Bu tarihten sonra söz konusu kıymetli madenler yalnızca Darphane tarafından alınabilecek.