Advertisement

Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun kapsamında amme alacaklarına uygulanmakta olan tecil faizi yüzde 15'ten yüzde 24'e çıkarıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tahsilat genel tebliğine göre, bugünden itibaren yapılacak başvurulara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 24 tecil faizi uygulanacak.

Ayrıca Resmi Gazete'te yer alan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı aylık yüzde 1,6'dan yüzde 2,5'e çıkarıldı.

Önceki başvurulara bağlı olarak tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına ise yüzde 15 oranında tecil faizi uygulanmaya devam edilecek.

Aynı gazetede yer alan diğer tahsilat genel tebliğleriyle, Temmuz başında yayımlanan 7417 sayılı kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollarda geçiş ücreti cezalarıyla ilgili yapılan düzenleme ve kabahatler kanunu kapsamında verilen idari para cezalarıyla ilgili yapılan düzenlemelere açıklık getirildi.