Advertisement
14 MART 2019
Hanehalkının dolar alımında 22. hafta
Hanehalkının döviz mevduatlarında artış 22. haftada da devam etti..BGC Partners Genel Müdürü Ali Rıza İncekara "geçen sene hanehalkı ve Türkiye'de yerleşik şirketler kurun 5.20 seviyelerine düşmesiyle bunu alım fırsatı olarak değerlendirmiş olabilir. Şirketler açısından borç geri ödemelerinin 2. çeyrekte biraz daha artacağını görüyoruz, o nedenle de alım söz konusu olabilir." dedi
Yukarı