Advertisement

Temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlandığı günden beri eleştirilerin hedefi olan yeni e-ticaret yasasında değişiklik öngören yasa Anayasa Mahkemesi'nce (AYM) esastan görüşülecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, E-ticaret düzenlenmesi hakkında değişiklik öngören yasanın ilk incelemesini yaptı. Yasanın esastan görüşülmesine karar verilirken; yürütmenin durdurulması talebinin esas aşamasında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

CHP 14 Eylül'de. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.