Advertisement

Asgari ücret maratonu ilk toplantıyla başladı.

Toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyondaki dalgalanmada emekçimizi koruyacağımıza söz verdik. Kur ve enflasyon istikrara kavuşacaktır. Bunlar makro göstergeler değildir. Esas makro gösterge büyümedir." ifadelerini kullandı.

Bilgin konuşmasında bakanlığın yaptığı asgari ücret anketinin sonuçlarını da paylaştı.

Bilgin şunları söyledi:

"Araştırmayı 26 şehirde yaptık. Muhtelif sektörlerde 604 işletmeyle görüştük.

İşverenlerin yaklaşık yüzde 34'ü asgari ücretin 3 bin 501 TL ile 3 bin 750 TL arasında olması gerektiğini belirtti.

İşverenlerin yüzde 74'ünün asgari ücrette artış oldukça işten çıkarmaların artmasından endişeli olduklarını gördük.

Asgari ücret tespit sürecinin dört oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Türk-İş Başkanı Atalay sürecin hızlı olması gerektiğini söyledi. Biz de bu görüşteyiz."

İşçi adil ücret, işveren teşvikini istedi

Bakan Bilgin'in açıklamalarından sonra Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat söz aldı.

Irgat, "Ülkemizde ucuz emek üzerine kurulan bir ekonomik sistem var. İçinde bulunduğumuz şartlarda asgari ücretle dört kişilik bir ailenin geçinmesi mümkün değil. Bakanımızdan umutluyuz. İşveren de ilk defa enflasyon üstü bir artışı savunuyor. Hükümet de buna dikkat çekiyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Vergi oranlarına yönelik düzenlemeleri de destekliyoruz. Asgari ücretten vergi alınmaması kadar insani başka bir şey yoktur. AGİ düzenlemesiyle bu konunun çözülebileceğini düşünüyoruz. TL'nin değer kaybını üzüntüyle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Irgat'ın ardından TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da konuştu. Koç konuşmasında şunları söyledi:

Salgın nedeniyle 1,5 yıldır farklı bir dönemden geçiyoruz. Ülkeler arası yoğun rekabet için mücadele ediyoruz. Asgari ücret istihdam teşviki yeni istihdam yaratılmasına fayda sağlamaktadır. Girdi krizi ve yüksek belirsizlik birçok sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Asgari ücret belirlenirken ekonomi ve işletmelere etkileri de göz önüne alınmalı. Asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanları değil, tüm çalışanları ilgilendiriyor. Asgari ücreti tespitinde olağanüstü ekonomik durum ve kayıtdışılığın dikkate alınmasını, asgari ücret teşvikinin yüzde 6 oranında uygulanarak devam etmesini, istihdamı destekleyecek adımlar atılmasını, ücretler üzerindeki vergi ve sigorta primi yüklerinin kaldırılmasını istirham ediyoruz. Ülke olarak birlikte büyüyebilmek esastır. Çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmeyecek, dengeli bir artışa şimdiden 'Evet' diyoruz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir sonraki toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş ev sahipliğinde, 3. toplantı ise 9 Aralık'ta TİSK ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Anketin sonuçları

Yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2500 işçi ile görüşüldü.

Saha uygulamasında kantitatif araştırma yöntemi ve bu yöntemin yüz yüze tekniği kullanıldı.

İmalat sanayi, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile görüşme yapıldı.

Ankete göre işverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görüldü.

Katılımcıların yüzde 34’ü yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı sorusuna 3 bin 501 ile 3 bin 750 TL arasında cevabını vererek en yüksek oranı oluşturdu.

Bu rakamı yüzde 19,3 ile 3 bin 251 TL ile 3 bin 500 TL arasında olmalı diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de 3 bi 751 TL ile 4 bin TL arasında olmalı diyenler izlemiştir.

Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı sorusuna katılımcıların yüzde 74,3’ü evet yanıtını verirken yüzde 25,7’si ise hayır yanıtını verdi.

Asgari ücret çalışmasında işçiler

‘Asgari ücretli işinizin yanı sıra ek bir iş yapıyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 87’si hayır, yüzde 13’ü evet yanıtını vermiştir.

Yeni dönem asgari ücret ne olmalı sorusuna katılımcılar ağırlıklı olarak yüzde 37,3 oranı ile 3 bin 750 ile 4 bin TL arasında beklenti ortaya çıkmıştır. 4 bin ile 4 bin 500 TL arasında olmalı diyenlerin oranı yüzde 13, 4 bin 500 TL üzerinde olmalı diyenlerin oranı ise yüzde 21,8 olarak araştırma sonuçlarına yansımıştır.

Ailenizde sizden başka çalışan var mı sorusuna katılımcıların yüzde 61’i hayır, yüzde 39’u evet yanıtını vermiştir.

Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı sorusuna katılımcıların yüzde 40,3’ü evet, yüzde 59,7’si hayır yanıtını vermiştir.

Erdoğan: Şu ana kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağız

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan medya mensuplarının asgari ücretle ilgili sorulara da yanıt vermişti.

Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.