Advertisement

Koronavirüs aşısına dair iyi haberler küresel ekonomide canlanma umutlarını da artırıyor.

Bloomberg'in analizine göre aşı kullanımıyla önümüzdeki aylarda küresel nüfusun yaklaşık yarısını, üretimin yüzde 60'ını oluşturan ülkelerin büyümesi desteklenebilir.

İyimser bir senaryoda, aşının yaygın kullanımı ve etkinliği dünya GSYH'sine gelecek sene yüzde 3.7 (3.2 trilyon dolar) destek sağlayabilir, böylelikle pandemi öncesi dönemle aradaki fark önemli ölçüde kapanabilir.

Küresel GSYH'nin yarısından fazlasını ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan 16 gelişmiş ve gelişen ülke ekonomisi yeterli miktarda aşı siparişi verdi. Tahminlere göre bu ekonomilerde üretim 2020'nin son çeyreğinde virüs öncesi döneme kıyasla ortalama yüzde 6 oranında düştü. Aşının geniş çapta kullanımı bu farkın kapanmasına yol açabilir, bu durumda küresel GSYH de yüzde 3.2 artabilir.

Küresel milli gelirin yüzde 9'unu, nüfusun yüzde 15'ini oluşturan çoğu gelişen ülke olan 11 diğer ülke de yeterli miktarda aşı aldı. Bu ülkelerin ekonomileri de pandemi öncesi seviyelere yaklaşabilir. GSYH'de pandemi öncesi dönemle aradaki farkın yüzde 75'i kapanabilir, bu da küresel GSYH'yi yüzde 0.5 oranında artırır.

Aşı ekonomilere ilişkin iyimserliğe neden olsa da pandemi şirket iflasları, istihdam piyasasında kayıplar gibi bazı kalıcı hasarlar da bıraktı. Bu durum ekonomilerdeki toparlanmayı sekteye uğratacak.