Advertisement

BLOOMBERG HT ARAŞTIRMA

Dünyada geleneksel bankacılık çok büyük ve önemli bir konuma sahipken, özellikle teknolojik anlamda sunduğu yeniliklerle yarışa dahil olanlar ve mevcut bankacılık düzenlemeleri, bankalarda değişimi destekliyor.

Tarihi 1900’lü yılların başına uzanan Tayland’ın varlık bakımından en büyük 3. bankası Siam Commercial Bank, geleneksel bankacılık hizmetlerini tamamen durdurduğunu ve girişim sermayesi modeli ile dijital bankacılığa geçiş yapacağını açıkladı.

Banka, elindeki müşteri veri yönetim mekanizmasının teknolojik bakımdan ihtiyaca yeterince yanıt vermemesi ve maliyeti nedeniyle hareket alanının kısıtlandığı kanısında.

Bununla beraber yeni nesil bankacılık uygulamalarının yarattığı potansiyelden daha fazla pay alabilmek adına, kurum “merkeziyetsizleştirilmiş finans (DeFi)” ve “dijital bankacılık” dönüşümünü gerçekleştirerek, güçlü sermaye desteklerini yeni bir iş modeli üzerinden sağlamayı planlıyor.

Geleneksel bankaların önünde, yeni yapıya geçiş noktasında zorluklarla beraber fırsatlar da bulunuyor. Accenture’ın yaptığı araştırmaya göre de adaptasyon ve işbirliği, bankalara nitelikli ve güçlü büyüme vaat ediyor.

Adaptasyon kabiliyeti yüksek finansal teknoloji şirketleri elde ettiği gelirlerin 19 kat üzerinde değerlemeye sahipken, geleneksel bankalarla iş birliğine gitme eşiği bulunan fintechler de 13 kat yüksek değerleme gibi bir potansiyele sahip.

Öte yandan JP Morgan, Barclays ve Citizens gibi kurumlar, son dönemde adaptasyon perspektifinde geleneksel bankaların izleyebileceği “yeni nesil” yöntemlere örnek olabilecek adımlar atmış bulunuyor.

Geleneksel bankaların önemli aktörleri mevcuttaki ana ürün ve hizmetlerini rafa kaldırmazken, kendilerini değişen koşullar ölçeğinde test ediyorlar.

Coğrafi konum ve pazar yapısı ile bankaların bu zeminlerdeki konumu belirleyici rol oynuyor. Düzenlemeler de bankaların bu yeni adımlarının fark yaratıp yaratamaması bakımından kilit önemde.

Özetle; alışılan bankacılık kısa vadede hayatlarımızdaki yerini kaybetmeyecek ancak dönüşüm, gelişim ve yeniliklerle yükselen çeşitlilik uzun vadede yerini güçlenerek koruyacağını kanıtlamış görünüyor.“