Advertisement

Avrupa hükümetleri, karantinaların ekonomileri üzerindeki etkilerini atlatabilmeleri için telaş içinde planlar yapmalarının ardından önemli bir soruya odaklanıyorlar: Toparlanmayı rayından çıkarabilecek iflas dalgalarının önüne nasıl geçilecek?

Yetkililer ve ekonomistler arasında popülerlik kazanan bir sonraki büyük fikir, şirketlerin yüzdürülmesi için büyük ölçüde kredi verilmesine dayanan ilk çabaların tersine küçük ve orta ölçekli işletmelerden pay almak.

Avrupa Komisyonu ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) söz konusu fikri ortaya atarken, Fransa Maliye Bakanlığı ve bir kaynağa göre Almanya Ekonomi Bakanlığı da bu seçeneği değerlendiriyor. Almanya'da üyelerinin yarısı sermayelerinin tükendiğinden şikayet eden iş insanları derneği DIHK, fikri destekliyor.

Özsermaye desteği yeni bir şey değil. Küresel finans krizi döneminde bankalar kurtarılmıştı ve Almanya hala Commerzbank'ın yüzde 15'inden fazla hisseye sahip.

Ancak büyük şirketlere odaklanılması, çalışanların büyük çoğunluğuna sahip olan küçük işletmelerin göz ardı edilmesinden dolayı otoritelere yönelik bir tepki doğurmuştu.

Şimdiyse pandemiden kaynaklı bozulma nakit akımlarının bu işletmelerin normal faaliyetlerini bile sürdüremeyecekleri kadar daralmasına neden olabilir.

Böyle bir müdahalenin olması devletin ekonomi yönetiminde daha da büyük bir rol üstlenmesi anlamına geliyor ve kaçınılmaz olarak “kazananlar ve kaybedenleri” belirlemekle itham edilebilir.

Diğer yönden böyle önerileri destekleyen ekonomistler daha fazla borca bağlanmanın işletmeler üzerinde ağır bir baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

Frankfurt'ta Leibniz Institute for Financial Research SAFE direktörü Jan Krahnen, “Kriz esnasında verilen borcun, şirketlerin daha sonrasında agresif şekilde yatırım yapmalarını engelleyecek bir seviyeye tırmanması riski bulunuyor.” dedi.

AB Komisyonu bu hafta şirketlerin borcunu ödeyebilirliğinin önemli bir risk olduğunu belirterek, iflaslardaki artışın şiddetlenebileceği ve tahsili gecikmiş alacakları artırırken pandemi kaynaklı şoku uzatabileceği uyarısında bulundu.