Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

Avrupa’da kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2020 yılında tüm zamanların zirvesine ulaştı. 2008 yılındaki küresel finans krizi sonrasındaki 5 senede yüzde 69’dan yüzde 92’ye çıkan bu oran, 2014 yılından itibaren kademeli olarak düşüşe geçmişti.

2019 yılında yüzde 83 seviyesinde bulunan kamu borcu/GSYH oranı, 2020 yılında yüzde 98’e çıktı. Salgın yılında ekonomik destek ve parasal teşvik paketleriyle beraber hükümet harcamaları ciddi bir şekilde artarken, kamu borçlanmaları da harcamalar ile paralel artış gösterdi.

ABD’nin toplam kamu borcu ise 2021 Nisan ayı itibariyle 24,5 trilyon dolar civarında bulunurken, 2019 yılının Aralık ayında 19,4 trilyon dolar civarında bulunuyordu. Böylece ABD’nin toplam kamu borcu salgın döneminde yüzde 26,2 artış gösterdi.