Advertisement
ENERJİ ABONE OL

Avrupa'nın elektrik ağında hakim güç artık yenilenebilir enerji.

Pandemi kısıtlamalarının enerji talebini azalttığı geçen yıl, arzdaki düşüş büyük ölçüde daha pahalı olan fosil yakıtlarda yaşandı. Böylece iklim hedefleri doğrultusunda payı daha da artacak yeşil kaynaklar Avrupa'nın elektrik üretiminde şimdiden ilk sıraya geçti.

Bununla birlikte Avrupa'nın 2030 yılına kadar emisyonu 1990 seviyelerine göre yüzde 55 azaltma hedefine ulaşması için yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin payını iki katına çıkarması gerekiyor.

Araştırma kurumu Ember and Agora Energiewende'nin analizine göre Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yılki elektrik üretiminin yüzde 38'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. 2019'da bu oran yüzde 34 idi. Böylece yüzde 37'lik paya sahip fosil yakıtlar geçilmiş oldu.

Ember'in elektrik analisti ve raporun baş yazarı Dave Jones, “Küresel iklim hareketi on yılının başında Avrupa'nın yeşil enerjide bu kritik eşiği geçmiş olması dikkat çekici. Rüzgar ve güneş enerjisindeki hızlı büyüme kömürü azalmaya zorladı, ancak bu daha başlangıç.” dedi.

Rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi 2019'a kıyasla yüzde 10 arttı. Kömür üretimi yüzde 20 azalarak beş yıl öncesinin yarı seviyesine indi. Doğal gaz üretimi yüzde 4 civarında düştü, ancak geçen on yılın medyanının hala yüzde 12 üzerinde.

Kömürden uzaklaşma Avrupa'nın enerjisindeki karbon yoğunluğunu geçen beş yılda yüzde 29 azalttı. Bu trend AB'nin karbon bazlı yakıtları terk etme çabaları genişletilir ve yenilenebilir enerjiyle değiştirilirse hız kazanabilir.