Advertisement
HABERLER ABONE OL

Belçika'nın Anvers şehrinde, Belçika AB Dönem Başkanlığı tarafından Avrupa Sanayi Zirvesi düzenlendi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun ev sahipliğindeki programa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa'nın büyük sanayi kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen program kapsamında, 73 sanayi kuruluşu temsilcisinin imzasını taşıyan Avrupa Sanayi Mutabakatı konusunda Anvers Deklarasyonu yayımlandı.

"Avrupa sanayi politikası acilen anlaşılırlık, öngörülebilirlik ve güvene ihtiyaç duyuyor." ifadesi yer alan deklarasyonda Avrupa Yeşil Mutabakatını tamamlayacak bir Avrupa Sanayi Mutabakatı hazırlanması talep edildi.

Deklarasyonda, 2050 yılına kadar iklim dostu bir kıta olma hedefinin yakalanabilmesi için Avrupa'nın elektrik üretiminin birkaç kat artırılması ve sanayi yatırımlarının önceki on yıla göre 6 kat yükseltilmesinin gerekeceği bildirildi.

Bu sınamanın, hem büyük şirketlerin hem de KOBİ'lerin son on yılın en ciddi ekonomik gerilemesiyle karşı karşıya kaldığı, talebin düştüğü, üretim maliyetlerinin arttığı ve yatırımların başka bölgelere kaydığı bir dönemde ortaya çıktığına dikkat çekilen deklarasyonda, ABD ekonomisinin aldığı finansal destek ile Çin'deki kapasite fazlasının Avrupa'ya ihracatı yükselttiği, bu durumun Avrupa endüstrisi üzerindeki baskıyı daha da artırdığı kaydedildi.

Deklarasyonda, sanayi tesislerinin kapandığı, üretimin durduğu, insanların işsiz kaldığı bu duruma karşı acilen tedbir alınması istendi.

Sürekli değişen jeopolitik ortamda Avrupa'nın rekabetçi ve dirençli olması için temel ve enerji yoğun sanayinin Avrupa'da kalması ve yatırım yapması gerektiğine işaret edilen deklarasyonda, net bir hedefi olmayan sanayi politikasıyla Avrupa'nın temel ürünler ve kimyasallarda bile dışa bağımlı olma riski yaşayacağı, bunun faturasının da çok yüksek olacağı belirtildi.

Deklarasyonda, Avrupa Sanayi Mutabakatı'nın 2024-2029 dönemindeki yeni Avrupa stratejik gündeminin merkezine yer alması gerektiği vurgulanarak, rekabetçiliği korumak için kapsamlı bir eylem planı hazırlanması istendi.

Eylem planının, mevzuattaki tutarsızlıkları, çelişen hedefleri, gereksiz karmaşıklığı ve aşırı raporlamayı ortadan kaldıracak unsurlar içermesi talep edilen deklarasyonda, basitleştirilmiş bir kamu destek çerçevesi ile enerji yoğun endüstrilerde kullanılacak bir temiz teknoloji fonu tesis edilmesi talep edildi.

Deklarasyonda, Avrupa'da enerji maliyetlerinin rekabet edemeyecek kadar yüksek olduğu ve bu maliyetlerin yalnızca emtia fiyatlarından değil düzenleyici ücretlerinden de kaynaklandığı ifade edildi.

Yeni kurulacak AB Komisyonu'nun bol ve uygun fiyatlı düşük karbonlu yenilenebilir ve nükleer enerjiye yönelik yeni projelere öncelik vermesi gerektiğine işaret edilen deklarasyonda, somut eylemler içeren gerçek bir AB Enerji Stratejisine ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi.

Deklarasyonda, Avrupa'nın altyapı yatırımlarına da odaklanması gerektiği, yapısal fonların bu alana yöneltilmesi istendi.

AB'de yerel madencilik ve önemli ham maddelere yönelik geri dönüşüm kapasitesinin artırılması ile ham madde güvenliği sağlamak gerektiğine işaret edilen deklarasyonda, AB Komisyonunun gelecek dönemde Avrupa Sanayi Mutabakatı'ndan sorumlu bir başkan yardımcısı belirlemesi de talep edildi.