Advertisement

Aygaz, Aykargo Dağıtım Hizmetleri AŞ için halka arzı gündeme aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan Aykargo'nun danışmanlık şirketi McKinsey ile yaptığı sözleşmeye ilişkin açıklamada halka arz olasılığına dikkat çekildi.

Buna göre şirket McKinsey'den başarı primine dayalı uzun vadeli bir danışmanlık sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Aykargo ve McKinsey arasındaki işbirliğinin 5 yılı hizmet sunumu ve takip eden 2 yılı başarı primi ödeme dönemi olmak üzere toplam 7 yılı kapsadığı belirlenirken 15 milyon dolar olarak belirlenen McKinsey tarafından sunulacak hizmetlerin bedelinde bir değişiklik olmadı.

Başarı primi halka arz üzerinden belirlenecek

Açıklamaya göre toplam hizmet bedelini artı veya eksi yönde etkileyebilecek olan başarı primi ise, ödeme döneminde Aykargo'nun halka arz edilmesi halinde halka arz sonucu oluşacak değerinin, aksi takdirde ise bağımsız değerleme çalışması dikkate alınarak belirlenecek piyasa değerinin McKinsey başarı prim oranı ile çarpılması ile hesaplanacak.

Bu tutardan o tarihe kadar faturalanan hizmet bedeli tutarı ile halka arz halinde oluşacak ilgili masraflar düşülecek.

Nakit sermaye niyeti

Açıklamaya göre Aykargo hizmet döneminde toplam hizmet bedelinin 2,5 milyon dolarını beş eşit taksitte ödeyecek. Faturalanan hizmet bedelinin bakiye tutarı ise hesaplanacak başarı primi ile birlikte ödeme veya iptale konu olacak.

Açıklamada sözleşme ile birlikte Aygaz'ın, kendisi ve/veya pay sahibi olunması halinde diğer Koç Topluluğu şirketleri tarafından, hizmet döneminde Aykargo'ya şirketin faaliyetleri ve operasyonel ihtiyaçları dikkate alınarak 60 milyon dolara kadar nakit sermaye konacağı yönündeki niyeti de beyan edildi.