Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül reform buluşmaları kapsamında Müstakil İşadamları Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yapısal Reformlar Toplantısı’nın ardından yaptığı basın açıklamasında "Saha yaygınlığımızın verdiği avantaj ile ekonominin sinir uçlarından gelen veriler toplanırken bir yandan da makro düzeyde Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumda büyüme bileşenlerinin nasıl şekillenmesi gerektiği, sabit sermaye yatırımlarının nasıl artırılması gerektiği, yabancı yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmesini sağlayacak ekonomik ve hukuki çerçevenin yeniden ortaya konması gibi hususları dile getirdik." diye konuştu.

Kaan enflasyonun düşmesinin iş dünyasını rahatlatacağı mesajını da verdi.

Kaan, "Gıda sektörünün temel tüketim gruplarında, yeterli miktarda yapılamayan üretimden dolayı yıllık bazda %25 ile 40 arasında değişen reel artışlar görmekteyiz. Kamudaki regülasyon görevi yapan şirketlerin özel sektör şirketleriyle birlikte üretim ve stok planlamasını yapması, enflasyonu kontrol altına alacaktır. Enflasyonun düşmesi, ekonomik rahatlamaya neden olacaktır.“ açıklamasını yaptı.

Kaan rezervlerin istenen düzeye gelmesi için yabancı yatırım gerekliliğine dikkat çekti.

Kaan'ın verdiği bilgiye göre toplantıda rezervlerin yeniden istenilen düzeye gelmesi adına sıcak para girişi yanında doğrudan yatırımların desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi. Doğrudan yatırımların bu ülkede sadece hizmet sektöründe toplanmaması ya da doğrudan firma satın alma şeklinde gerçekleşmemesi gerektiği belirtildi.