Advertisement

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, su ürünleri ithal etmek isteyenler, konuya ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kayıt merkezlerine kaydettirecek. Bu kapsamda ithal işleminin kayda alındığına dair bir kayıt belgesi düzenlenecek.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde 5'ten (yüzde 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek.

Tebliğle kayda alınması gereken su ürünleri listesi de yeniden belirlendi.

Öte yandan, hamsi ve çeşitli balıklar ile yengeç, karides ve ıstakoz gibi deniz ürünleri ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin iki ayrı tebliğin yürürlükten kaldırılmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan gözetim uygulamalarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tebliğler, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

- Tekstil ürünlerinde kayda alma uygulaması

Bakanlığın, tekstil, konfeksiyon, deri mamulleri gibi bazı ürünlerin ithalatında kayda alma uygulamasının düzenlendiği İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Belirtilen ürünler, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kilogram veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi olmayacak.

Kayıt için gereken başvuru formuna "İhracatçı-Üretici Bilgi Formu" da eklenecek.

AA