Advertisement

Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolarda stopajların düşürülmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2006/10731 Bakanlar Kurulu kararına eklenen geçici 3. madde ile daha önce yüzde 10 ile yüzde 15 olarak uygulanan ilgili stopajlar bazı vadelerde sıfırlanırken, bazı vadelerde yüzde 3'e, bazı vadelerde de yüzde 5'e indirildi.

Karara göre 31 Mart 2021 tarihine kadar iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda stopaj vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 5 olarak uygulanacak.

Aynı enstrümanlarda vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 3, 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 5, 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 3 stopaj alınacak.

1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan ve vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden stopaj alınmayacak.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31 Mart 2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “Döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara da stopaj uygulanmayacak.