Advertisement
HABERLER ABONE OL

Bankaların Döviz varlık ve yükümlülükleri arasında denge kurulması ve özkaynakları ile uyumlu seviyede döviz pozisyonu tutmalarını temin etmek için getirilen düzenlemede değişiklik yapıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmeliğine göre, mevcut uygulamada yüzde 20 olarak belirlenen standart oranlar yüzde 5'e indirildi.

Ayrıca, yapılan değişiklik ile BDDK'ya söz konusu standart oranları, bu yönde alınacak karar tarihi itibarıyla dört katına kadar artırma veya en erken bu yönde alınacak karar tarihini müteakip bir ay sonra yürürlüğe girecek şekilde dörtte birine kadar indirme yetkisi tanındı.

Bankaların; döviz varlık ve yükümlülükleri arasındaki ilgi ve dengelerin kurulmasını ve özkaynakları ile uyumlu bir seviyede döviz pozisyonu tutmalarını temin etmek üzere, uygulayacakları yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranına (Standart Oran) ilişkin usul ve esaslar 2006 yılında yayımlanan Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile belirlenmiş, yönetmelik en son 2014 yılında güncellenmişti.