Advertisement

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, GTİP listesinde petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar listesinin alt başlıkları arasında yer alan viskozite indeksi ve sülfür içeriklerine göre sınıflandırılmış bazı baz yağ ve izoparafinli hidrokarbonların 50 bin tona kadar ithalatında gümrük vergisi uygulanmayacak.

Ayrıca organik kimyasal ürünler faslına dahil akrilonitrilin 60 bin tona kadar ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

Tarife kontenjanları 15 Şubat 2021'e kadar geçerli olacak.

 

AA