Advertisement

Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemiyle başvuru ve kullanım esasları düzenlendi.

Artakalan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde ham madde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son 3 takvim yılında ithalat performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemiyle yapılacak.

Tarife kontenjanlarının dağıtımında söz konusu eşyayı üretiminde ham madde veya ara mal olarak kullanan sanayicilerin talepleri öncelikle dikkate alınacak.

Tarife kontenjanına başvuru, bugünden itibaren 10 iş günü içinde, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan "E-İşlemler/İthalat İşlemleri" bölümünün "E-İmza Uygulamalarına Giriş" başlığı altındaki "İthalat İşlemleri" sayfasından elektronik imzayla gerçekleştirilecek.

Eksik başvuru yapılması halinde, Bakanlıkça bunların tamamlanması için 5 gün ek süre verilecek.

Tebliğe göre, özellikleri belirlenmiş iyon polimer piller, bazı akümülatör çeşitleri ve LED diyotlu baskılı devre kartının belirlenen miktarlarda ithalatında gümrük vergisi uygulanmayacak.

Tarife kontenjanları 15 Şubat 2021'e kadar geçerli olacak.

AA