Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) hazırlanan ve finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ yürürlüğe girdi.

BDDK'nın "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kanun kapsamındaki faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Dört bölümden oluşan tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütüyor.

 

 

AA