Advertisement

Bloomberg News'de yer alan haberde, 11 eski özel bankanın üst düzey yöneticisinin, son iki yıl içinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun talimatıyla işten çıkarıldığını söyledikleri belirtildi.

Kaynaklar isimlerinin gizli kalması kaydıyla konuşurken, Akbank TAS Genel Müdür Yardımcısı rolüyle üstlendiği otuz yıllık dönem sonunda, muhalefet üyesi olarak siyasete yönelen 55 yaşındaki Kerim Rota, “Konuşma zamanı geldi” dedi.

Kredilerden sorumlu üst düzey bir yetkili, kur atağı sonrası işten çıkarıldığını asla bir sebep verilmediğini, CEO tarafından bir pastaneye davet edildiğini ve ardından BDDK'nın onu seçtiğini, bankaya erişiminin reddedilmesini ve e-posta hesabının derhal kapatılmasını istediğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen bankacılardan biri, Bloomberg'e BDDK'nın bankanın sahibine kendisini kovmasını söyledikten sonra istifa ettiğini söyledi.

Diğer bankacılar, orta düzey yöneticilerin de çıkarıldığını, ancak kaç kişi olduğunu bilmenin bir yolu olmadığını söyledi. Bir başka bankacı ise, finansal piyasalardaki faaliyetleri nedeniyle kovulduğunu söyledi.

Bloomberg'e 13 Aralık’ta eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin kurucu üyesi olarak çıkmasından iki ay önce konuşan Rota’nın, BDDK’nın yabancı bir bankanın onu işe almasını engellemek için araya girdiğinden şüphelendiğini belirtti.

-BDDK'dan yalanlama

BDDK tarafından konuya ilişkin Pazar günü yapılan basın açıklamasında ise şu satırlara yer verildi.

"Türkiye ile ilgili spekülatif kur saldırılarının başladığı günden itibaren Türkiye ekonomisi ile ilgili güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberleriyle dikkat çeken “www.bloomberg.com” alan adıyla yayın yapan bir haber sitesi üzerinden Kurumumuzu itham eden dedikodu mahiyetinde yalan ifadelerle asılsız haberler yayınlanmıştır.

Kurumumuzun konu edildiği, herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanmayan dedikodu ve yalanlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Zira Banka Genel müdür ve yardımcılarının banka üst yönetiminde üstlendikleri görev ve yetkilerin hassasiyeti nedeniyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun (Kanun) 25 inci maddesinde Basel standartlarına uyumlu diğer ülke uygulamalarına benzer şekilde Bankaların genel müdür ve yardımcıları için özel öğrenim ve mesleki deneyim şartı aranmış ve genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, bu şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi gerektiği ifade edilerek söz konusu bildirimden itibaren yedi iş günü içinde Kurumumuzca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamalarının yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı şekilde Kanun’un 26. maddesinde de Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişilerin, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamayacağı ifade edilmiş ve bankalar bu durumdaki kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorunda bırakılmıştır. Ayrıca aynı maddeye göre Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılacak ve bu kimseler Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamayacaktır.

Kurumumuzu itham eden dedikodu mahiyetinde asılsız haberde adı geçen kişiye yönelik olarak herhangi bir banka tarafından Kurumumuza Kanunun yukarıda yer verilen 25 inci maddesi kapsamında bir başvuruda bulunulmamıştır. Bu çerçevede Kurumumuz Kanun ve ilgili diğer mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, malî sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması görev ve yetkisini ilgili mevzuatın kendisine belirlediği sınırlar içerisinde titizlikle yerine getirmektedir. Bu görev ve yetki yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği üzere eşitlik, tarafsızlık içerisinde ve uluslararası iyi uygulamalara uyumlu bir şekilde yerine getirilmektedir.

Bu bağlamda, bahse konu asılsız habere ilişkin olarak tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır. Zira söz konusu habere konu kişinin kendi kişisel menfaatleri için ortaya attığı dedikoduların ana dayanak yapılarak haberleştirilmesinin gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır.

Kurumumuzu itham edici mahiyette, gerçeğe aykırı ve dedikodu niteliğindeki ifadelere ilişkin olarak bankalarımızın ve ekonomimizin itibarını kırabilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer yayınlar ve şahsi meseleleri için kurumumuzu itham eden kişi ve/veya kişiler hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."