Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 100 bin dolar üzerindeki Döviz alımı işlemlerinin bir iş günü valörlü gerçekleşeceğini bildirdi. BDDK bugün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada düzenlemenin sadece gerçek kişilerin döviz alımlarını kapsadığını belirtti. Açıklamada son dönemlerde manipülasyon amaçlı spekülatif  işlemlerle döviz piyasalarında istikrarsızlık oluşturulduğu ve beslendiği belirtildi.

Bu durumun ekonominin temel dinamiklerinin yanı sıra, kredi sisteminin  etkin  çalışması  ile  bankacılık sistemi  üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiği vurgulandı.

Bu hamleyle döviz  ihtiyacı  olmadığı  düşünülen  gerçek  kişilerin  gün  içinde birden  çok  kez  döviz  alım-satım yaparak piyasa  yapısallarında meydana getirdiği haksız bozulmayı önlemeyi amaçladıkları ifade edildi.

BDDK'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

Ekonomik   aktörlerin   dönem   dönem   gözlenen   oynaklıklardan olumsuz  etkilenmemesi  amacıyla  piyasalar  yakından  takip  edilmekte  olup, oynaklık dönemlerinde bir  kısım hesap  sahibinin  gün  içi  yüksek  frekanslı  alım  satım  işlemleri gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir.

Dolayısıyla, piyasa  verileri  ve  gelişmeleri  dikkate  alınarak  yapılan  değerlendirme sonucunda,kredi  sisteminin  etkin çalışmasını  vebankacılık  sistemi  üzerindeki  olasıolumsuz  etkilerinminimize  edilmesini  teminen,söz  konusu  döviz  alım  işlemlerinde dövizin ilgiligerçek kişinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü  olarak  gerçekleştirilmesi  hususunda  Kurulumuz  20/05/2019  tarihinde  bir  karar almıştır.

Bahse konu karar;

- Sadece gerçek kişilerin gün  içinde  satın  alacağı  100.000  ABD  dolarıv e üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerini kapsamaktadır.

- Sadece dövizin  ilgilinin  hesabına   aktarılmasının  ve  kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir  iş  günü  valörlü  olarak gerçekleştirilmesini gerektirmektedir

- Sadece reel  döviz  ihtiyacı  olmadığı  düşünülen  gerçek  kişilerin  gün  içinde birden  çok  kez  döviz  alım-satım yaparak  piyasa  yapısallarında  meydana getirdiği gereksiz ve haksız bozulmayı önlemeyi amaçlamaktadır.

- Reel  döviz  talebi  olan  tüzel  kişilere  ve 100.000 ABD  Doları’ndan(veya diğer  döviz  cinslerinde  buna  denk  gelen  tutar) azefektif  dahil döviztalebi olan gerçek kişilere yönelik hiçbirkısıtlama içermemektedir.

- Ayrıca, Bankacılık  Kanunu  dahililgili  hukuki  metinlerimiz,  yerli  yabancı bütün  tasarruf  sahiplerinin  hak  ve  menfaatlerini güçlü  şekilde koruyacak uluslararası standartlara uyumlu düzenlemeler içermektedir.