Advertisement

CEMRE NUR KARACA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) finansal istikrarı güçlendirici önlemlere bir yenisini daha ekleyerek Döviz nakit varlığı yüksek firmalara lira cinsi kredileri yasaklamıştı. Akıllara TL kredi çekmek istemeyen firmaların finansman ihtiyaçlarını leasing ve faktöring şirketlerinden mi karşılayacağı sorusunu beraberinde getirdi.

"Bankalar tarafındaki daralma iş hacmimizi arttıracak"

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulun Başkanı Emre Ballı BDDK’nın bu kararı alırken neyi amaçladığını anlamamız lazım diyerek, “Bizim sektörlerimiz bakımından değerlendirdiğimizde; finansal kiralama temelde yatırım mallarını, faktöring ise faturaya dayalı alacakların finansmanını sağladığından üretime dayalı finansman modelleri olduğunu görüyoruz.”

“İzleyen süreçte bankalar tarafında yaşanacak daralmanın sektörlerimizin mevcut iş hacmini arttırma potansiyeli olmakla birlikte, FKB üyesi şirketlerimizin BDDK düzenlemelerinde amaçlanan hedeflere hizmet edecek mahiyette hareket edeceklerini vurgulayalım” değerlendirmesini yaptı.

Emre Ballı, “Ancak ilave talebin uygun maliyetle karşılanabilmesinin sektörlerimizin kaynak tarafının desteklenmesine bağlı olduğu hususunun da gözden uzak tutulmaması gerekir. Düzenlemenin çok yeni olması nedeniyle ilgili kararın sektörlerimizdeki büyüme oranına etkisini bugünden tahmin etmek zor olup, özellikle kaynak tarafındaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki süreci izleyerek gözlemleyeceğiz" dedi.

“Faktöring tarafında fon bulma sıkıntısı yaşıyoruz”

Faktöring sektörü olarak fon bulma sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Emre Ballı, "Kaynak Destekleme Fonu (KKDF) uygulanıyor bunun kaldırılması durumunda ülkeye getirilecek fonlarla beraber firmalara büyük ölçüde katkı sağlayabiliriz. Ama her halükarda sektördeki iş hacmimiz büyüyecek ve sektör olarak büyüyeceğiz.” açıklamalarında bulundu.

“Sektör artan iş hacmiyle yüzde 30-50 büyüyebilir”

TL kredi çekmek istemeyen şirketlerin önümüzdeki dönemde faktöring sektörüne olan talebi arttıracağını söyleyen Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka ise "Artan iş hacmiyle birlikte sektör yüzde 30-50 oranında büyüyebilir." yorumun yaptı.