Advertisement
HABERLER ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik"in bazı maddelerinde değişiklik öngören taslağı, kurumun internet sitesinde yayımlanarak görüşe açıldı

Taslak Yönetmelik ilk olarak 7222 sayılı kanun ile Şubat 2020’de 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 49. maddesinde bankanın dahil olduğu risk grubu tanımında yapılan değişikliğe paralel olarak yönetmeliğin uyumlaştırılmasını amaçlıyor.

Taslak düzenleme ile ayrıca, bankalardan kredi kullanan şirketlere bağımsız denetimden geçmiş mali tablo sunma zorunluluğu getiren asgari 100 milyon TL kredi bakiyesi tutarı, gerekli dönemlerde tüm şirketler için revize edilebilmesi amacıyla Kurul tarafından belirlenebilecek.

Diğer taraftan değişiklik taslağı kapsamında halihazırda söz konusu düzenlemeden muaf olan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bunlara bağlı kuruluşlar ve mahalli idarelerle birlikte, kamuya bağlı iktisadi kuruluşların da kapsama alınması ve bu sayede kamusal süreçlerdeki operasyonel gecikmelerin önlenmesi öngörülüyor.

2019'da yapılan düzenleme ile bankalardan kredi kullanan şirketlere bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğu getirilerek mali şeffaflığın, kurumsal yönetim standartlarının ve finansal yönetim kalitesinin güçlendirilmesi amaçlanmıştı. Bu kapsamda 2019 Şubat'taki yönetmelik değişikliğiyle 500 milyon TL olarak belirlenen sınır 2019 Ağustos’taki yönetmelik değişikliğiyle 100 milyon TL'ye düşürülmüştü.

Yönetmelik taslağı görüş alma süreci tamamlandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.