Advertisement

BDDK, 30 Eylül'de sona ermesi öngörülen bazı pandemi destekleriyle ilgili düzenlemeye gitti.

BDDK'dan yapılan açıklamada, daha önce 30 Eylül'de son bulacağı açıklanan kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180 gün olarak uygulanmasına 30 Eylül itibariyle son verilmesine ancak 1 Ekim tarihi itibariyle gecikme süresi 91 günden fazla olup 180 günü geçmeyen krediler için söz konusu uygulamaya bankalarca aynı şekilde devam edilmesine karar verildiği belirtildi.

Buna benzer şekilde faktoring ve finansal kiralama tarafında da 90 gün gecikme süresinin, 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına 30 Eylül tarihi itibariyle son verildi.

Ancak 1 Ekim tarihi itibariyle gecikme süresi 91 günden fazla olup 180 günü geçmeyen (finansal kiralama şirketleri için 240 günü geçmeyen) krediler için söz konusu uygulamaya şirketlerce aynı şekilde devam edilmesi kararlaştırıldı.

Kredilerin İkinci Grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin, Birinci Grupta izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye rağmen Birinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan uygulamaya 30 Eylül sonu itibariyle son verilecek.

Ancak 1 Ekim tarihi itibariyle gecikme süresi 31 günden fazla olup 90 günü geçmeyen krediler için söz konusu uygulamaya bankalarca aynı şekilde devam edilecek.

Kartlarla ilgili muafiyetlere son verildi

BDDK bazı muafiyetlerin de daha önce öngörüldüğü gibi 30 Eylül itibariyle son bulacağını belirtti.

Buna göre bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine ilişkin uygulamaya son verilecek.

Asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımı veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına ilişkin uygulamaya da 30 Eylül itibariyle son verilecek.