Advertisement

BDDK, sermaye yeterliği hesaplamasındaki kur ortalaması uygulamasının devam etmesine karar verdi.

Sermaye yeterlilik hesabında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle gerçekleşen son 252 iş gününe ait Merkez Bankası Döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verildi.

Düzenlemede sermaye yeterliliği rasyosu hesaplamasına ilişkin başka düzenlemeler de yapıldı. Buna göre KOBİ, tanımına ilişkin sınır, yurt içi yerleşik KOBİ’ler açısından 150 milyon liradan 220 milyon TL'ye çıkarıldı.

Perakende kredi limiti 7 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi.

Yurt dışı yerleşik KOBİ'ler açısından KOBİ'nin bulunduğu ülkenin bankacılık otoritesinin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullandığı KOBİ tanımının kullanılmasına karar verildi.

Düzenlemeye göre bankaların sahip olduğu menkul kıymetlerden "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler" portföyünde bulunanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda bu farkların sermaye yeterlilik rasyosu için kullanılacak özkaynak tutarında dikkate alınmama imkanı tanınmasına karar verildi.