Advertisement
FİNANSAL TEKNOLOJİ ABONE OL

Dünyada açık bankacılık hizmetlerine yönelik bu gelişmeler tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'de de hem finansal kuruluşlar hem de düzenleyici otorite açık bankacılık gelişmelerini yakından takip ediyor. Açık bankacılık yaklaşımıyla bankaların, müşterilerin ürün ve hizmetlere bankanın elektronik dağıtım kanallarından ulaşmak yerine üçüncü kişi hizmet sağlayıcıların uygulamalarından ulaşmasını sağlamak ve yenilikçi çözümler sunmak amacıyla API’ler geliştirdiğini belirten Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Bilgi Sistemleri Uyum Dairesi Başkanı Mustafa Aydın, bu geliştirmelerin kredi kullandırımı, havale/EFT gönderimi, döviz kuru bilgileri gösterimi, mevduat faiz oranları gösterimi, hesap hareketleri ve bakiye gösterimi, ATM/şube lokasyon bilgileri gibi temel bankacılık fonksiyonları için uygulama alanları bulunduğunu söyledi.

Aydın, Call Center Life dergisinde yer alan röportajda, başlangıçta Türkiye'de mevzuatsal dayanağı olmayan açık bankacılık hizmetlerinin yavaş yavaş düzenlemelerde de yerini aldığını ve yasal bir dayanak kazanmaya başladığının altını çizdi. Açık bankacılığın, ülkeler arasında farklı uygulama alanı ve düzeyi bulunmasına rağmen günümüzde finansal sistemin gelişmesi ve derinleşmesi bağlamında önemli bir kavram haline geldiğini vurgulayan Aydın, "Özellikle, açık bankacılık hizmetlerinin PSD 2 (Payment Services Directive 2) ile birlikte yasal temellerinin oluşması, finansal işlemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümü, sadece müşteriler için değil bankalar açısından da avantaj sağlaması dolayısıyla açık bankacılık kullanımı önümüzdeki süreçte daha önemli hale gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

'DÜZENLEMELERDE DÜNYA ÖRNEKLERİ DETAYLI İNCELİYORUZ'

Türkiye'de henüz tam anlamıyla bir düzenleme ve standart belirlenmemişken şirketlerin bu hizmetleri yakından takip etmesi ve uygulamak için çalışmalara başlamasının aslında şirketlerin açık bankacılık hizmetlerini sunma fikrine sıcak baktığının da bir göstergesi olduğunun altını çizen Aydın, ancak müşterilerin verilerinin güvenliği söz konusu olduğu için ciddi anlamda bir teknik ve hukuki altyapı sağlanması ihtiyacı olduğunu belirtti. Yönetmelikte “Açık bankacılık servislerinde kimlik doğrulama ve işlem güvenliği” başlıklı maddede açık bankacılık servisleriyle sunulabilecek hizmetler ve hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemeye BDDK'nın yetkili kılındığını hatırlatan Aydın, kanun kapsamına alınan açık bankacılık hizmetleri için alt düzenlemelerin çıkarılması çalışmalarının da gündemlerinde olduğunu söyledi. Düzenleme çalışmaları için, dünyadaki gelişmeleri de yakinen takip edebilmek amacıyla açık bankacılık hizmeti sunan ülkelerin düzenlemelerini detaylı olarak incelediklerini kaydeden Aydın, "Ayrıca bu ülkelerde tüketicilerin memnuniyet ve güven düzeyleri, düzenlemelerin hangi kurum ya da birlik tarafından yayımlandığı ve takip edildiği, inovasyon ortamı da detaylı olarak incelenerek ülkemizde bu düzenlemelerin nasıl uygulanabilir olacağına karar verilip ikincil düzenleme taslağı oluşturulacaktır" diye konuştu.