Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı yeni kararla, daha önce yabancı para nakdi varlıklar için kullanılan 15 milyon TL sınırı, 10 milyon TL’ye indirildi.

Daha önceki uygulamada nakit pozisyonu, “finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10’nunu geçen” şirketler olarak uygulanan kısıtlama ise yüzde 5 olarak güncellendi.

Böylelikle, kredi kullanabilecek işletmeler için kapsam daha da daraltılmış oldu.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası makro ihtiyati adımlar çerçevesinde atılan bu adımla “nakdi ya da Dövizi bulunan şirketlere kredi aktarımının sınırlanması” yönündeki irade belirginleşmiş oldu.

Uygulama 31 Ekim tarihine kadar eski haliyle devam edecek. Yeni kısıtlamalar, 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.