Advertisement

Bahçeşehir Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (BETAM) "Ekonomik Büyükme ve Tahminler Nisan 2022 Raporu"nu yayımladı.

Ozan Bakış ve Uğurcan Acar imzasıyla yayımlanan raporda, Mart ayı GSYH öncü göstergeleri ile yapılan hesaplamalara göre 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,8 oranında büyümesinin beklendiği belirtildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yapılan hesaplamalarla ise 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1 büyüyeceği öngörüldü.

IMF Türkiye ekonomisi için yüzde 3,3’lük büyüme tahminini değiştirmezken, küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,9’dan yüzde 4,4’e düşürmüştü. Dünya Bankası ise Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2’den yüzde 1,4’e çekmişti.

Özel tüketimde düşüş dikkat çekiyor

BETAM'ın raporuna göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla ithal tüketimde artış, kredilerde ise azalma bekleniyor. Çeyreklik bazda ithal tüketim yüzde 9,3 artarken, konut ve tüketici kredilerinde yüzde 15’i aşan azalma hesaplandı.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bakıldığında özel tüketimde ciddi düşüşler göze çarpıyor. İthal tüketimde yüzde 15, konut kredilerinde yüzde 28, tüketici kredilerinde yüzde 20 azalma tahmin edildi. Öte yandan dayanıksız tüketim malları üretiminde yüzde 10’a yakın artış söz konusu.

Yatırım malı ithalatında artış bekleniyor

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriye göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde yatırım malı ithalatında yüzde 8, perakende sektörü stoklarında yüzde 9 artış beklenirken, ticari kredilerde yüzde 13, kamu yatırım harcamalarında yüzde 25 azalış tahmin edildi.

Yıllık bazda ise perakende sektörü stok seviyesinde yüzde 16 artış beklerken, ticari kredilerde yüzde 20 ve kamunun yatırım harcamalarında 26’lık düşüş hesaplandı.

2022 yılının birinci çeyreğinde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret rakamlarına bakıldığında ihracatın yüzde 0,2, ithalatın ise yüzde 5,3 artması öngörüldü.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla bakıldığında ise ihracat ve ithalatın sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 0,5 artacağı hesaplandı.

GSYH tahmininde kullanılan diğer mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış değişkenlere bakıldığında hizmet sektörüne olan talebin yüzde 3,8 artacağı tahmin edildi.

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında hizmet sektörüne olan talepte yüzde 21 artış olacağı öngörüldü.