Advertisement

İRFAN DONAT

Son dönemde tarımsal girdi fiyatlarındaki sert yükseliş bitkisel üretim yapan çiftçiler kadar hayvansal üretim gerçekleştiren üreticileri de zora sokmuş durumda.

Tüm Süt, Et ve damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi süresince gıdanın önemi nedeniyle tüm zorluklara rağmen tarımsal üretim ve gıda üretimi devam etmek zorundadır. Sektör bazında yaptığımız analizler neticesinde süt ve et sektöründe üretim istikrarının sekteye uğradığını işaret etmektedir ve dolayısıyla artan enerji, navlun ve gübre fiyatlarının dünyanın önde gelen ülkeleri tarafından sübvanse edilerek kontrol altına alındığı gözlemleniyor. Türk Lirasının değer kaybı ve faiz oranlarının artışı ağırlıklı ithal hammadde fiyatlarının öngörülebilirliğini ortadan kaldırmıştır. Üretimde istikrar esastır, bunun sağlanması için süt/yem paritesine riayet edilmelidir. Ham madde girdi maliyetlerini kontrol etmeksizin salt süt ve et fiyatlarını regüle ederek üretimin sürdürülmesi mümkün değildir. Mevcut durum gösteriyor ki dayanacak gücü kalmayan üretici süt ineklerini kesime göndermektedir" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) 2021 yılının 01 Temmuz-31 Aralık tarihleri arası için çiğ süt referans fiyatını 3,20 TL/Lt olarak belirlediği zamanda USK’nın 2021 temmuz ayında yayınladığı çizelgede 19 Protein Karma Yem fiyatı 2,86 TL/Kg baz alındığında Süt/Yem paritesinin 1,11 seviyelerinde kaldığı görülmektedir" denildi.

Süt üreticisinin kaba yemini harmanda depolayıp tüm yıl kullanıldığı için fiyat güncellemesinin senede bir kez bugünlerde yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "Yukarıdaki tabloda bir çiftliğin 2020-2021 yılları karşılaştırmalı sağmal rasyonu fiyat artış oranlarından anlaşılacağı gibi TMR içerisinde maliyete yansıması yüzde 31 seviyelerinde. Kuru dönem ve düve rasyonlarında kaba yem kullanımı daha yüksek olduğu için maliyet artışı daha da yüksek. Bu maliyetler karşısında, süt üreticisinin üretime devamlılığı mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Fiyatlamanın, süt/yem paritesi bazlı yapılıp, çiğ süt destekleme priminin de bu paritenin dışında bırakılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Kendini terk edilmiş hisseden süt üreticisine, 01 Temmuz-31 Aralık dönemi için 0,20 kuruşa düşürülmüş olan çiğ süt destekleme priminin ilgili dönemler için acilen 0,40 kuruşa çıkarılması ayrıca süt/yem paritesinin desteklemeler hariç ilk etapta 1,3 seviyesine sabitlenmesi, 2022 yılı itibariyle ise paritenin 1,5 seviyesine çıkartılması istikrarlı et ve süt üretiminin olmazsa olmazıdır. Bu formül doğrultusunda 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde çiğ süt referans fiyatının 3,90 TL/Lt açıklanmasını bekliyoruz. Çiğ Süt Tavsiye fiyatının 2 ayda bir süt/yem paritesine göre güncellenmesi talebimizdir. Artan yem maliyetleri ve diğer giderler karşısında ayakta kalma mücadelesi veren et ve süt üreticilerinin artık dayanacak gücü kalmamıştır" denildi.