Advertisement

Halka arzlara yüksek katılım sayısı Big Chefs'in arzıyla devam etti.

Deniz Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Big Chefs'in halka arzında toplam büyüklük 832,5 milyon TL olurken, halka arza katılan yatırımcı sayısı 1,8 milyon oldu.

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında 3–4–5 Mayıs 2023 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 22,50 TL’den talep toplanmıştı.

Halka arzda toplanan talep değerlendirilerek 3 milyon TL nominal değerli payların ek satış hakkı kullanıldı. Bu kapsamda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 7 milyon TL, ortak satışı yoluyla halka arz edilen 27 milyon TL ile ek satış kapsamında halka arz edilebilecek 3 milyon TL olmak üzere toplam 37 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı.

Halka arzda, halka arz edilen 37 milyon TL nominal değerli payların 5,15 katına denk gelen 190,7 milyon TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,54 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 7,90 katı talep geldi.