Advertisement

Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri pazarı 2020 yılında Türk lirası bazında büyürken, dolar bazında sınırlı daralma yaşadı.

TÜBİSAD, 2020 yılı "Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri ve Trendleri"ni çevrim içi düzenlenen toplantıyla açıkladı.

TÜBİSAD'ın raporuna göre salgının etkili olduğu 2020 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının büyüklüğü yıllık yüzde 22 artışla 189 milyar TL'ye yükseldi. Raporda, 2020 yılındaki büyümede kur etkisinin 12,3 milyar TL, elektronik haberleşmenin ise 10,4 milyar TL katkıda bulunduğu belirtildi.

2016-2020 yılları arasında sektörün TL bazındaki yıllık ortalama büyümesi yüzde 19 oldu.

Dolar bazında pazar daralıyor

Dolar bazında bakıldığında ise sektörün 2020'de sınırlı bir düşüş kaydettiği izlendi. Buna göre 2020'de dolar bazından pazar büyüklüğü yüzde 1 düşüşle 26,9 milyar dolar oldu.

2016 yılında dolar bazında pazarın büyüklüğü 31,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti. 5 yılda dolar bazında büyüklük yıllık ortalama yüzde 4 düştü.

Sektör temsilcileri kur baskısına dikkat çekti

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan "Veriler ışığında, 2025 yılında yıllık yüzde 5,3 büyüme ile 5 trilyon dolar seviyesine ulaşmış bir küresel bilgi ve iletişim pazarı görünümüne tanık olacağımızı biliyoruz. Önümüzde duran bu tabloda Türkiye'nin alacağı yeri değerlendirdiğimizde 2016 ile 2020 yılları arasında TL bazında ortalama yıllık yüzde 20'ye yakın büyüme sevindirici olmakla birlikte, dolar bazında yaşanan yüzde 1'lik daralma ışığında kur baskısının sektörümüzün gelecek projeksiyonu üzerindeki olumsuz etkisinin aşikar olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün istihdamı 158 bin kişiye yükseldi

TÜBİSAD'ın raporuna göre, ihracatını 10 milyar 520 milyon TL olarak gerçekleştiren bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün istihdamı 158 bin kişiye yükseldi. Bunun yanında haber

Rapor, toplam ihracat içerisindeki en büyük payın ilgi Teknolojileri Yazılım kategorisinde olduğunu ortaya çıkardı. Sektörün toplam ihracatı 2016-2020'de dolar bazında yıllık ortalama yüzde 10 büyüdü. 2020 yılında toplam sektör büyüklüğü dolar bazında yüzde 1 civarında azalmasına rağmen, sektörün toplam ihracatı yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi.

Global pazarda Türkiye'nin payı yüzde 0,7

Global bilgi ve iletişim pazarı büyüklüğü 2020 yılında yüzde 2,2'lik küçülme ile 3,8 trilyon dolar seviyesine gerilerken bilgi teknolojileri pazar büyüklüğü yüzde 0,2, iletişim teknolojileri pazar büyüklüğü ise yüzde 4 küçüldü.

Global bilgi ve iletişim pazarı büyüklüğünün 2021 yılında yüzde 8,4 büyüme ile 4,1 trilyon dolar seviyesine ulaştıktan sonra yıllık yüzde 5,3 büyüme ile 2025 yılında 5,0 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.