Advertisement

ÇAĞLAR KUZLUKLUOĞLU - BLOOMBERG HT ARAŞTIRMA

Aylık yüzde 7,25 TÜFE ve yüzde 7,67 Yİ-ÜFE artışının olduğu Nisan ayında en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu. BIST 100 Endeksi, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 7,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,79 ile, 3 aylık görünümde olduğu gibi pozitif tarafta kaldı. DİBS, brüt mevduat faizi, dolar, euro ve külçe altın ise Nisan ayında ve 3 aylık görünümde TÜFE ve Yİ-ÜFE artışları karşısında yatırımcılarına kaybettirdi.

Yatırım ve BES-OKS fonlarına ilişkin performans verilerinin yer aldığı TEFAS web sitesindeki bilgilere göre; Nisan ayında BIST’teki pozitif seyre paralel olarak yatırım ve BES-OKS fonlarında hisse tipi ve hisse ağırlığı bulunan fonlar da getirileri ile öne çıktılar.

Enflasyonun seyri ile reel getiri arayışı yurt içinde Borsayı öne çıkarıyor

TÜFE’de yıl başından beri yüzde 31,71’lik bir yükseliş yaşanırken, BIST 100 de yüzde 30,84 oranında artış kaydetti. BES-OKS tarafında çoğunluğu hisse senedi fonu 26 fon yıl başından beri getiride enflasyonu geride bırakırken, zirvede yüzde 45’in üzerinde getirisi ile bir “endeks fon” yer aldı. Yatırım fonlarında hiss eve serbest şemsiye türü 61 fon aynı başarıyı yakaladı.

Nisan ayında TEFAS’ta yer alan 378 BES-OKS fonundan 80’i aylık TÜFE üzerinde getiri sağlarken, çoğunluğu hisse senedi ve hisse senedi ağırlığı bulunan fonlar ile standart-borçlanma araçları fonları oluşturdu. Yatırım fonları tarafında ise yılın dördüncü ayında 873 fon arasında 119 fon getiri oranı ile aylık enflasyonu geride bıraktı. Hisse senedi içerik ve ağırlığı yine borçlanma araçları ile beraber öne çıktı.

2021’in pozitif performans ile öne çıkanları yeni yılda karmaşık seyrediyor

Emtia, yurt dışı hisse ve diğer menkul kıymetlere yatırım yapan BES ve Yatırım Fonları, 2022’deki volatilite nedeniyle 2021 ile yeni yıl başındaki performanslarını sürdürememe durumunu korurken, Türk Lirası’ndaki görece sakin seyir yerini değer kaybına bıraksa da; yine geçen yıl pozitif performansla öne çıkmış olan Dövize yönelik ve değerli maden içerikli fonlar ivmelerini yeni yılda koruyamadılar.