Advertisement

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,31 artarak 65,07 değerini aldı. Bununla birlikte, Temmuz ayı ön endeks verilerine göre gerileme izlendi.

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin mevcut durum algısında ve geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme görüldü.

Pandemiye yönelik kapanmalarla Nisan ve Mayıs aylarında tarihi düşük seviyelere gerileyen Tüketici Güveni, Haziran ayı ile başlayan açılmalarla çıkış gösterdi. Temmuz ayında çıkışın devam ettiği gözlendi.

Aşılama ve başta turizm ile yeme-içme sektörleri olmak üzere hizmet sektörlerine yönelik yoğun talep, iş hayatında ofislere dönüşün artması normalleşme algısını ve güveni görece artırdı.

Temmuz ayında TL’deki hafif güçlenmenin de bu sürece katkı sağladı.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,84 artarak 76,81 değerini aldı.

Diğer taraftan, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 1,67 artarak 38,99 oldu.