Advertisement

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Kasım ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 6,72 artarak 87,10 değerini aldı. Ağustos ayı sonrası başlayan yükselişin devam ettiği gözleniyor.

Endeksin detaylarına bakıldığında, bir önceki ayın nihai endeksine göre tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde artış gözleniyor. Finansal piyasalardaki olumlu seyir ve görece azalan jeopolitik riskler iyileşmenin temel unsurları olarak görünüyor.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi’nin bir önceki aya göre yüzde 5,84 artarak 88,49 değerini aldığını izliyoruz. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise yüzde 3,79 artışla 83,45 değerini alıyor.

Veriler, son çeyrekle beraber iç talebin büyümeye verdiği katkının artmakta olduğuna işaret ediyor.