Advertisement

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin bir yıl öncesine göre kişisel finansal durumu dışında, kişisel ve genel değerlendirmesinde hem önceki döneme göre hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme görüldü.

Rusya–Ukrayna arasındaki savaşın kısmen soğumaya başlaması ve finansal piyasaların genel olarak olumlu seyri Tüketici Güvenindeki artışın temel nedenleri oldu. Artmaya devam eden yüksek enflasyon ise kişisel finansal durum algısını olumsuz etkiledi.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 19,86 artarak 72,20 değerini aldı.

Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise yüzde 41,62 artarak 42,04 oldu. Oldukça düşük seviyelerde olmasına rağmen, enflasyondaki yükselme beklentisi tüketim eğilimindeki görece yükselmenin nedeni olabilir. Konut satışlarında gözlenen yukarı ivmelenme de bu durumun bir yansıması olarak alınabilir.