Advertisement

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Şubat ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 10,01 artarak 74,64 değerini aldı. Ocak ayında gerileyen endeksin Şubat ve Mart ayının ilk yarısında tekrar yükselişe geçtiğini izliyoruz.

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme olduğunu izliyoruz.

Öncü göstergelerden kredi hacmindeki artış Şubat ayı ortalarından itibaren ekonomik aktivitede bir miktar yukarı hareketlenmeye işaret ediyor. Bu gelişmelerin tüketici beklentilerine bir miktar olumlu yansıdığını düşünüyoruz. Diğer taraftan, Ocak ayının yüksek gıda enflasyonundan sonra Şubat ayı ile başlayan kısmi gerileme sinyalleri kişisel durum algısını ve tüketim eğilimini bir miktar iyileştirmiş görünüyor. Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi’nin bir önceki aya göre yüzde 7,17 artışla 78,29 değerini aldığını görüyoruz.

Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise yüzde 6,67 artışla 64,19 değerini alıyor. Geçtiğimiz Kasım ayı sonrası vergi indirimleri ve teşviklerle 20’li seviyelerden 60’lı seviyelere yaklaşan Tüketim Eğilim Endeksinin bir miktar daha yukarı hareketlendiğini izliyoruz.

Son veriler Şubat ayının ortasından itibaren iç talepte bir miktar hareketlenme olduğuna işaret ediyor.