Advertisement

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme izleniyor fakat tüketim eğiliminde görece güçlü şekilde ortaya çıkan artış, Tüketici Güvenindeki artışın temel nedeni olarak görünüyor. Faizlerdeki düşüş ve bunun otomobil ile konut sektörüne yansıması tüketim eğilimindeki yükselişin gerisinde yatan temel sebep olarak gözüküyor.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi’nin bir önceki aya göre yüzde 3,96 artarak 83,60 değerini aldığı görülüyor. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 22,49 gibi güçlü bir artışla 80,40 değerini alıyor.

Tüketim Eğilim Endeksi’nin seyri Eylül ayı başından bu yana iç talebin büyümeye verdiği katkının arttığına işaret ediyor.