Advertisement

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Mart'ta yüzde 12,49 artarak 76,32 değerini aldı. Ocak ayında gerileyen endeksin Şubat ve Mart ayında tekrar yükselişe geçtiğini izliyoruz.

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme olduğunu izliyoruz. Öncü göstergelerden kredi hacmindeki artış Şubat ayı ortalarından itibaren ekonomik aktivitede yukarı hareketlenmeye işaret ediyor. Bu gelişmelerin tüketici beklentilerine bir miktar olumlu yansıdığını düşünüyoruz.

Diğer taraftan, Ocak ayının yüksek gıda enflasyonundan sonra Şubat ayı ile başlayan kısmi gerileme sinyalleri kişisel durum algısını ve tüketim eğilimini bir miktar iyileştirmiş görünüyor. Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi’nin bir önceki aya göre yüzde 9,79 artışla 80,20 değerini aldığını görüyoruz. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 15,47 artışla 69,48 değerini alıyor. Geçtiğimiz Kasım ayı sonrası vergi indirimleri ve teşviklerle 20’li seviyelerden 60’lı seviyelere yaklaşan Tüketim Eğilim Endeksinin Mart ayında daha yukarı hareketlendiğini izliyoruz.

Endeks anketi 26 Mart tarihi itibarıyla sonuçlandığı için Mart ayının son haftası finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmayı yansıtmamaktadır. Veriler önümüzdeki dönemde iç talepte hareketlenme olabileceğine işaret ediyor.